Fundacja BOŻnica

POZNAJ

Cele Fundacji

Wiodącym celem jest poszukiwanie, tłumaczenie, opracowanie naukowe oraz publikowanie w języku polskim wspomnień Żydów pochodzących z Ożarowa –„małego żydowskiego miasteczka, które było”, jak określał je Hillel Adler. Bogata żydowska tradycja Ożarowa domaga się upamiętnienia i udostępnienia obecnym i przyszłym pokoleniom. Prezentowanie historii konkretnego Świadka ma na celu wzajemne poznanie i zbliżenie obu społeczności – chrześcijańskiej i żydowskiej, przeciwdziałanie przejawom nieufności, pogardy i wrogości. Ma być zatem krokiem w kierunku dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Celem pośrednim jest również próba dotarcia do potomków ożarowskich Żydów oraz ukazanie lokalnej pamięci o ich przodkach. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: publikowanie książek, organizację obchodów rocznic Zagłady, Dni Pamięci, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, opowiadanie i wspominanie o żydowskich tradycjach i świętach, organizację wydarzeń kulturalnych.

nasza

Historia

Fundacja została ustanowiona przez Łukasza Rzepkę w dniu 23 września 2022 roku. Zakres działalności Fundacji określony został w statucie. – W niedzielne popołudnie 23 września 2018 roku w Ożarowie odbyła się promocja I tomu BOŻnicy. To nie była przypadkowa data – 97 lat wcześniej urodził się Ben Zion Wacholder, którego wspomnienia stały się moim wewnętrznym imperatywem. Żydowski Ożarów na dobre zaczął być ważną częścią mojego życia, mojej codzienności, mojego patrzenia na świat. Gdybym nie trafił na zapiski Ben Ziona, nie poznałbym moich przyjaciół z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Przyjaciół, z którymi łączy nas „małe, smutne miasteczko gdzieś na uboczu społecznych szlaków”. Dlatego właśnie w 101. urodziny Wacholdera założyłem Fundację BOŻnica – mówi założyciel.

Obiecałem sobie, że zrobię wszystko, by upamiętnić żydowską społeczność Ożarowa!
Łukasz Rzepka
PREZES FUNDACJI
0
stron publikacji
0
poznanych osób
0
przebytych kilometrów