404

lata

temu M. Csombor opisywał szabatowe modlitwy ożarowskich Żydów

72

procent

ludności Ożarowa przed likwidacją getta stanowili Żydzi

78

lat

temu ożarowscy Żydzi opuścili na zawsze swój sztetl

IDEA

Celem projektu "BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego" jest poszukiwanie, tłumaczenie, opracowanie naukowe oraz publikowanie w formie drukowanej wspomnień Żydów pochodzących z Ożarowa - małego żydowskiego miasteczka, które było - jak określał je Hillel Adler. Bogata, żydowska tradycja Ożarowa domaga się upamiętnienia i udostępnienia obecnym i przyszłym pokoleniom. Poznanie konkretnego Świadka i jego historii przez uczniów szkół średnich Ożarowa, mieszkańców, seniorów ma na celu wzajemne poznanie i zbliżenie, ale także przeciwdziałanie przejawom nieufności, pogardy i wrogości wobec Żydów. Ma być zatem maleńkim krokiem w kierunku dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Celem pośrednim jest również chęć dotarcia do potomków ożarowskich Żydów oraz ukazanie lokalnej pamięci o ich przodkach.